Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng hai, 2018

Võ Thanh Hậu - 1999

Cầu thủ: Võ Thanh Hậu
Sinh năm: 1999
Vị trí: Tiền vệ
CLB: PVF, Đồng Tháp

Nguyễn Văn Nhuần - 1997

Cầu thủ: Nguyễn Văn Nhuần
Sinh năm: 1997
Vị trí: Hậu vệ
CLB: PVF, Huế

Nguyễn Trọng Phú - 1999

Cầu thủ: Nguyễn Trọng Phú
Sinh năm: 1999
Vị trí: Tiền vệ
CLB: PVF, Nam Định

Võ Ngọc Tỉnh - 1997

Cầu thủ: Võ Ngọc Tỉnh
Sinh năm: 1997
Vị trí: Tiền vệ
CLB: PVF, Bình Dương

Phan Văn Biểu 1998

Cầu thủ: Phan Văn Biểu
Sinh năm: 1998
CLB: PVF, Đà Nẵng
Vị trí: Thủ môn