Trương Lê Minh Nhật - 2005

Cầu thủ: Trương Lê Minh Nhật

Sinh năm: 2005
CLB: Nutifood
Quê quán: Bình Phước

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Huỳnh Tấn Sinh - 1998