Trương Lê Minh Nhật - 2005

Cầu thủ: Trương Lê Minh Nhật

Sinh năm: 2005
CLB: Nutifood
Quê quán: Bình Phước

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Dương Văn Hào - 1997

Nguyễn Thành Chung - 1997

Nguyễn Khắc Khiêm - 2000