Nguyễn Phú Hồng Phúc - 2004

Cầu thủ: Nguyễn Phú Hồng Phúc

Sinh năm: 2004
CLB: Nutifood
Quê quán: Hải Dương

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Huỳnh Tấn Sinh - 1998