Nguyễn Đăng Tuấn Tài - 2004

Cầu thủ: Nguyễn Đăng Tuấn Tài

Sinh năm: 2004
CLB: Nutifood
Quê quán: Đồng Nai

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Dương Văn Hào - 1997

Nguyễn Thành Chung - 1997

Nguyễn Khắc Khiêm - 2000