Hoàng Khương Bá Ước - 2005

Cầu thủ: Hoàng Khương Bá Ước

Sinh năm: 2005
CLB: Nutifood
Quê quán: Thanh Hóa

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Huỳnh Tấn Sinh - 1998