Vũ Thanh Tùng - 1999

Cầu thủ: Vũ Thanh Tùng

Sinh năm: 1999
CLB: Hà Nội

2017

Tham dự giải giao hữu quốc tế U19 tại Côn Minh

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Dương Văn Hào - 1997

Nguyễn Thành Chung - 1997

Nguyễn Khắc Khiêm - 2000