Nguyễn Trọng Bảo - 2004

Cầu thủ: Nguyễn Trọng Bảo

Sinh năm: 2004
CLB: Nutifood
Quê quán: Hà Tĩnh

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Dương Văn Hào - 1997

Nguyễn Thành Chung - 1997

Nguyễn Khắc Khiêm - 2000