Nguyễn Tấn Phát - 2003

Cầu thủ: Nguyễn Tấn Phát

Sinh năm: 2003
CLB: Nutifood
Quê quán: Tiền giang

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Huỳnh Tấn Sinh - 1998