Hán Văn Lin - 2003

Cầu thủ: Hán Văn Lin

Sinh năm: 2003
CLB: Nutifood
Quê quán: Bắc Ninh

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Dương Văn Hào - 1997

Nguyễn Thành Chung - 1997

Nguyễn Khắc Khiêm - 2000