Trần Minh Chiến

Cầu thủ: Trần Minh Chiến
Clb: TPHCM
Năng khiếu

Trần Minh Chiến


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Dương Văn Hào - 1997

Nguyễn Thành Chung - 1997

Nguyễn Khắc Khiêm - 2000