Nguyễn Thanh Xuân

Cầu thủ: Nguyễn Thanh Xuân

Clb: TPHCM
Năng khiếu

Nguyễn Thanh Xuân

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Dương Văn Hào - 1997

Nguyễn Thành Chung - 1997

Nguyễn Khắc Khiêm - 2000