Huỳnh Minh Chiến

Cầu thủ: Huỳnh Minh Chiến


CLB: TPHCM
Năng khiếu

Huỳnh Minh Chiến

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Dương Văn Hào - 1997

Nguyễn Thành Chung - 1997

Nguyễn Khắc Khiêm - 2000