Nguyễn Thái Quốc Cường - 2004

Cầu thủ: Nguyễn Thái Quốc Cường

Sinh năm: 2004
CLB: HAGL
Vị trí: Tiền vệ

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Dương Văn Hào - 1997

Nguyễn Thành Chung - 1997

Nguyễn Khắc Khiêm - 2000