Trương Nguyễn Huy Hoàng - 1999

Cầu thủ: Trương Nguyễn Huy Hoàng
Sinh năm: 1999
CLB: PVF

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Dương Văn Hào - 1997

Nguyễn Thành Chung - 1997

Nguyễn Khắc Khiêm - 2000