Trương Huỳnh Anh Khoa - 1997

Cầu thủ: Trương Huỳnh Anh Khoa


Sinh năm: 1997
CLB: PVF, Đồng Tháp
Vị trí: Tiền Đạo

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Dương Văn Hào - 1997

Nguyễn Thành Chung - 1997

Nguyễn Khắc Khiêm - 2000