Phan Hồ Khải - 2003

Cầu thủ: Phan Hồ Khải
Sinh năm: 2003
CLB: HAGL

Cầu thủ khóa 3,4 học viện HAGL JMG

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bóng đá Việt Nam 2017

Dương Văn Hào - 1997

Nguyễn Hoàng Đức - 1998