Nguyễn Duy Tâm - 2002

Cầu thủ: Nguyễn Duy Tâm
Sinh năm: 2002
CLB: HAGL

Cầu thủ khóa 3,4 học viện HAGL JMG

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Dương Văn Hào - 1997

Nguyễn Thành Chung - 1997

Nguyễn Khắc Khiêm - 2000