Trương Dũ Đạt - 1997

Cầu thủ: Trương Dũ Đạt

Sinh năm: 1997
CLB: Becamex Bình Dương

Trương Dũ Đạt - 1997

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Huỳnh Tấn Sinh - 1998