Nguyễn Văn Quý - 1995

Nguyễn Văn Quý 
158 cm
58 kg
Hậu vệ 
1995

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Dương Văn Hào - 1997

Nguyễn Thành Chung - 1997

Nguyễn Khắc Khiêm - 2000