Nguyễn Tiến Hoài - 1996

Nguyễn Tiến Hoài 
162 cm
58 kg
Tiền vệ 
1996

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Huỳnh Tấn Sinh - 1998