Nguyễn Tiến Hoài - 1996

Nguyễn Tiến Hoài 
162 cm
58 kg
Tiền vệ 
1996

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bóng đá Việt Nam 2017

Dương Văn Hào - 1997

Nguyễn Hoàng Đức - 1998