Nguyễn Thiện Chí - 1995

Nguyễn Thiện Chí 

Sinh năm: 1995
Cao: 170 cm
Nặng: 63 kg
Vị trí: Tiền vệ 


Nguyễn Thiện Chí - 1995

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Dương Văn Hào - 1997

Nguyễn Thành Chung - 1997

Nguyễn Khắc Khiêm - 2000