Nguyễn Hữu Anh Tài - 1996

Cầu thủ: Nguyễn Hữu Anh Tài
174 cm
66 kg
Hậu vệ 
1996

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Dương Văn Hào - 1997

Nguyễn Thành Chung - 1997

Nguyễn Khắc Khiêm - 2000