Nguyễn Hữu Anh Tài - 1996

Cầu thủ: Nguyễn Hữu Anh Tài
174 cm
66 kg
Hậu vệ 
1996

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Huỳnh Tấn Sinh - 1998